Jumat, 06 Mei 2011

Hakikat Manusia (Haqiqatul Insan)

Hakikat Manusia (Haqiqatul Insan)


"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS. Al Isra': 70)
1. MakhlukBerada dalam Fitrah (30:30)
Lemah (4:28)
Bodoh (33:72)
Fakir (35:15)


2. Mukarram (makhluk yang dimuliakan)Di tiupkan Ruh (32:9)
Memliki Keistimewaan (17:70)
Di tundukkan alam padanya (45:12, 2:29, 67:15)


3. Mukallaf (makhluk yang dibebankan tugas)Ibadah (51:56)
Khilafah (2:30, 11:62)


4. Mukhoyyar (Bebas Memilih) è 90:10, 76:3, 64:2, 18:29
Iman
Kafir

5. Mujzi (makhluk yang mendapatkan balasan atas amalannya)è
Surga (32:19, 2:25, 22:14)
Neraka (32:30, 2:24)
17:36, 53:38-41, 102:2
Posting Komentar