Selasa, 23 April 2013

FAEDAH ZIKIR

FAEDAH ZIKIR

 

20 faedah yang diperolehi oleh orang-orang yang berzikir 
apabila orang itu benar-benar mengerjakan zikirnya 
menurut cara yang dikehendaki oleh ALLAH dan Rasul_NYA. 

1. Mewujudkan tanda baik sangka kepada ALLAH dengan amal Soleh ini. 

2. Menghasilkan rahmat dan hidayah ALLAH. 

3. Memperolehi sebutan dari ALLAH dihadapan hamba-hamba yang pilihan. 

4. Membimbing hati dengan mengingat ALLAH dan menyebut ALLAH. 

5. Melepaskan diri dari azab. 

6. Memelihara diri dari gangguan syaitan khannas dan membentengi dari dari maksiat. 

7. Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

8. Mendapatkan darjat yang mulia di sisi ALLAH. 

9. Memberikan sinaran kepada hati dan menghilangkan keruhan jiwa. 

10. Menghasilkan tegaknya satu rangka dari Iman dan Islam. 

11. Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan di hari kiamat. 

12. Melepaskan diri dari penyesalan. 

13. Memperolehi penjagaan dan pengawalan dari para malaikat. 

14. Menyebabkan ALLAH bertanya kepada para malaikat yang menjadi utusan ALLAH 
tentang keadaan orang-orang yang berzikir itu. 

15. Menyebabkan berbahagianya orang-orang yang duduk berserta orang-orang yang berzikir , walaupun orang yang turut duduk itu orang yang tidak berbahagia. 

16. Menyebabkan dipandang ahlul ihsan, dipandang orang-orang yang berbahagia dan memperolehi kebaikan. 

17. Menghasilkan ampunan dan keredhaan ALLAH. 

18. Menyebabkan terlepas dari suatu pintu fasik dan derhaka. 
Karena orang yang tiada mau menyebut ALLAH (berzikir) dihukum orang yang fasik. 

19. Merupakan ukuran untuk mengetahui darjat yang diperolehi di sisi ALLAH. 

20. Menyebabkan para Nabi-nabi dan orang-orang Mujahidin (syuhada) menyukai dan mengasihi.
Posting Komentar