Senin, 19 Mei 2014

Nafkah Seseorang kepada Hamba Sahaya dan Pelayannya Adalah Sedekah

 Nafkah Seseorang kepada Hamba Sahaya dan Pelayannya Adalah Sedekah

143/195. Dari Al Miqdam, dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,
  ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة

"Apa yang engkau nafkahkan untuk dirimu adalah sedekah dan apa yang engkau nafkahkan untuk anakmu, istrimu, dan pelayanmu adalah sedekah."

Shahih, dalam kitab Ash-Shahihah (452).

144/196. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.

خير الصدقة ما بقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول

'Sebaik-sebaik sedekah adalah yang tersisa dari kekayaan (harta), tangan yang diatas (pemberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima), dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu (keluarga)... '"1

Shahih, di dalam kitab Al Inoa (834). (Bukhari, 96- Kitab An-Nafaqat, 2- Bab Wujubun-Nafaqah 'Ala Ahli wal-'Iyali).

145/197. Dari Abu Hurairah, dia berkata,
  أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan sedekah, lalu seseorang berkata, 'Saya mempunyai satu dinar.’ Rasulullah menjawab, 'Nafkahkan untuk dirimu.' Dia berkata, 'Aku mempunyai yang lain.' Rasulullah menjawab, 'Nafkahkanlah untuk istrimu.' Dia berkata, 'Aku mempunyai yang lain?,' Rasulullah menjawab, 'Nafkahkanlah untuk pelayanmu, kemudian engkau lebih mengetahuinya.'

Hasan, dalam kitab Shahih Abu Daud (1484), di dalam kitab Al Irwa (895), Nasavi, 23- Kitab Az-Zakat, 53, 54, Bab As-Shadaqatu Ala Dzahri Ghinan)
1 Lihat sambungan haditsnya dalam Adh-Dhaif (38/196).
Posting Komentar