Senin, 19 Mei 2014

Qishash Seorang Hamba Sahaya

Qishash Seorang Hamba Sahaya 
134/181. Dari Airanar bin Yasir, dia berkata,

  لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا اقيد منه يوم القيامة

"Janganlah    seseorang    memukul    hamba    sahayanya,    untuk menzhaliminya, maka akan diambil gantinya (di balas) pada hari kiamat."

Shahih sanadnya.


 135/182. Dari Abu Laila, dia berkata,
خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآرى فقال لخادمه لولا أنى أخاف القصاص لأوجعتك

"Salman keluar, tiba-tiba makanan hewannya berjatuhan dari tempatnya, lalu dia berkata kepada pelayannya, 'Sekiranya aku tidak takut qishash (balasan setimpal), maka niscaya aku akan menyakitimu."

Shahih sanadnya.
136/183. Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda.
  لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء
"Sungguhnya hak akan dikembalikan kepada para pemiliknya, sehingga dilakukanlah qishash untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk."

Shahih, di dalam kitab As-Silsilah Ash-Shahihah (1588). (Muslim, 45- Kitab Al Birru wash-Shilatu wal Adab, 15- Bab Tahrimudz-Dzulmi, hadits 60).

137/185. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,
من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة

'Barang siapa memukul dengan pukulan [menzhaliminya 186], maka dia akan diqishash pada hari kiamat."'

Shahih, di dalam kitab Ash-Shahihah (2351).

Posting Komentar