Jumat, 20 Juni 2014

Larangan Mengumpulkan Dua Buah Kurma

                                                                 
 
 


Larangan  Mengumpulkan  Dua  Buah  Kurma  Atau Lain-lainnya Jikalau Makan Bersama-sama Kecuali Dengan Izin Kawan-kawannya

739. Dari Jabalah bin Suhaim, katanya: "Kita semua terkena tahun paceklik berserta Ibnuz Zubair. Kemudian kita mendapat rezeki kurma. Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma berjalan melalui kita dan kita sedang makan, lalu ia berkata: "Jangan engkau semua mengumpulkan - yakni makan dua buah atau lebih dengan sekaligus, kerana sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang mengumpulkan itu." Kemudian ia melanjutkan katanya: "Kecuali kalau yang seorang itu mengizinkan saudaranya." (Muttafaq 'alaih)


Nota kaki:

 
Muka depan
 
 
     
Posting Komentar