Senin, 15 Desember 2014

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat ( Denda )Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat ( Denda ) 

Nama Pelanggaran
Jenis Denda
Hukumnya
Berurutan atau boleh memilih
Sumpah
Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin
Memerdeka kan budak yang beriman
Puasa tiga hari berturut-turut
Wajib
Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa
Nazar
Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin
Memerdeka kan budak yang beriman
Puasa tiga hari berturut-turut
Wajib
Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa
Ila' (bersumpah tidak meng gauli istri )
Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin
Memerdeka kan budak yang beriman
Puasa tiga hari berturut-turut
Wajib
Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa
Zhihar
Memerde- kakan seorang budak mukmin
Puasa dua bulan berturut-turut
Memberi makan enam puluh orang miskin
Wajib
Berurutan
Orang yang merusak puasa dengan berhubungan suami istri siang hari Rama dhan
Memerde- kakan seorang budak mukmin
Puasa dua bulan berturut-turut
Memberi makan enam puluh orang miskin
Wajib
Berurutan
Membu nuh orang
Memerde- kakan seorang budak
Puasa dua bulan berturut-turut
--
Wajib
Berurutan
Denda karena ada penyakit atau melaku-kan larangan haji
Menyem-belih seekor kambing
Memberi makan enam orang miskin
--
Wajib
Boleh memilih
Denda karena penyakit dengan mening-galkan wajib haji
Menyem-belih seekor kambing
Puasa sepuluh hari;    tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ke keluarga
Wajib
Berurutan
Denda karena ada hala-ngan dari melanjut kan ibadah haji, denda haji tamattu' dan qiran
Menyem-belih seekor kambing
Puasa sepuluh hari;    tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ke keluarga
Wajib
Berurutan
Denda membu-nuh binatang buruan yang ada padanan-nya / jenisnya
Menyem-belih hewan yang sejenisnya dan membagi-kan dagingnya kepada fakir miskin di mekah
Memperki-rakan harga hewan yang dibunuh, kemudian uangnya dibelikan makanan
Berpuasa satu hari untuk tiap orang miskin sebagai ganti dari memberi makan mereka
Wajib
Boleh memilih
Denda membu-nuh binatang buruan yang tidak ada padanan-nya / jenisnya
Memperkirakan harga hewan yang dibunuh, kemudian mengeluarkan uang sebanyak harga hewan itu dan dibelikan makanan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin
Berpuasa satu hari untuk tiap orang miskin sebagai ganti dari memberi makan mereka
Wajib
Boleh memilih
Berhubungan suami istri sebelum tahallul awal
Badanah (Sapi atau Unta)
Puasa sepuluh hari, tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah kembali kepada keluarga
Wajib
Berurutan
Hukum Pohon-pohon di makkah dan madinah serta hewan buruan di madinah
Kalau dia sanggup menggantinya maka dia harus menggantinya, tapi kalau tidak sanggup maka tidak ada denda lainnya
Sunat
-
Meng-gauli istri ketika haid
Bersedekah sebanyak satu dinar atau setengahnya ( kira-kira harganya sama dengan 119 riyal atau 59,5 riyal )
Sunat
-
Sumber :
Buku Irsyadat fi Ahkaam al-Kaffaraat

Posting Komentar