Selasa, 24 April 2012

Pentingnya Sunnah Nabi SAW


Pentingnya Sunnah Nabi SAW
"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah (Assunah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Baqoroh:129)

Doa Ibrahim itu dikabulkan Allah dan diutuslah Nabi Muhammad saw yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan menjelaskan serta mencontohkan Sunnah yang dijadikan acuan bagi ummat Islam (lihat QS Al-Ahzab:21). Maka beruntunglah orang muslim yang mengikuti jejak Rasulullah saw dan merugilah orang yang meninggalkan ajaran Rasulullah saw kemudian mencontoh ajaran Barat dan Timur.
Islam telah sempurna sebagai agama dan Nabi Muhammad telah usai menyampaikan amanat ajarannya sebagai penutup para Nabi (lihat QS. Al-Maidah:3). Maka sungguh celaka orang yang menambah-nambahi ajaran Nabi yang suci itu, merekalah tergolong tukang bid'ah. Benar sekali perkataan Ibnu Abbas, "Apabila disuatu masyarakat beredar satu bid'ah, maka pada saat itu akan mati satu sunnah, sebaliknya, Jika suatu sunnah dihidupkan di suatu masyarakat, maka satu bid'ah akan tenggelam.
Marilah kita menghidupkan sunnah Rasulullah saw dan meninggalkan bid'ah (lihat QS. Yusuf:108)
Posting Komentar