Rabu, 08 Agustus 2012

Al Inqilab Al Islami


Al Inqilab Al Islami

Sinopsis
Laa ilaha illalLah Muhammadurrasulullah membawa makna kepada inqilab islami. Contoh dan bukti ini dapat dilihat dari perjalanan nabi Muhammad SAW. Sahabat nabi yang telah menerima syahadatain akan merubah dirinya menjadi islam dan bahkan merubah cara atau gaya kehidupannya secara keseluruhan mengikuti islam. Perubahan ini di sebut dengan inqilab islam. Inqilab islam yaitu perubahan total yang dilaksanakan dalam berbagai bidang misalnya bidang aqidah, ruh/kejiwaan, fikrah/pemikiran, syuur/perasaan/selera, tingkah laku, tsaqofah/pengetahuan, masyarakat.
Semua perubahan ini akan membawa pada perubahan yang menyeluruh kedalam gerakan untuk menuju kepada islam yang kaafah.
Hasiyah
1.Laa ilaha illallah
Syarah
·         Laa ilaha illallah Muhamadurrasulullah sebagai dasar perubahan peribadi dan ummat. Kalimat ini mempunyai makna yang revolusioner yaitu perubahan yang menyeluruh dan mendasar. Walaupun demikian perubahan yang di kehendaki islam adalah perubahan yang bertahap dan mengikuti fitrah islam dan fitrah manusia yang dilengkapi dengan kesadaran islam yang sempurna. Kalimah syahadah sebagai kalimat perubahan dapat dibuktikan oleh banyak sahabat nabi yang baru menerima islam melaui syahadah terus berubah dan mempunyai azam untuk dan mengamalkan islam. Laa ilaha illalLaah Muhammadurrasulullah telah terbukti memiliki makna yang sangat besar sehingga nabi Muhammad SAW memberikan tumpuan kepada kepentingan syahadat di dalam dasar islam, sebagai pintu gerbang, syahadat akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, syahadat akan menjauhkan diri dari neraka dan keutamaan lainnya. Kepentingan syahadah yang besar ini sangat sesuai dengan arti dan makna syahadat yang juga besar. Hanya kepada Allah saja kita menjadikan ilah dan hanya kepada Muhammad sebagai model. Pengertian ilah dan rasul yang kemudian diteruskan dengan pengakuan kepada kalimah Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah menjadikan perubahan-perubahan peribadi. Dari syahadah Laa ilaha illallah ini di dapati banyak aplikasi dan implikasi kedalam kehidupan yaitu perubahan total dan mengikuti islam secara keseluruhan.
Dalil
·         Rujuk kepada bahan-bahan Makna syahadatain
2.Inqilab islami
Syarah
·         Dengan syahadah atau pengamalan Laa ilaha illallah Muhammadurrasululah akan bermakna inqilab islami. Inqilab islami yaitu perubaha secara total di dalam berbagai bidang misalnya bidang aqidah, ruh/kejiwaan, fikrah/pemikiran, syuur/perasaan/selera, tingkah laku, tsaqofah/pengetahuan, masyarakat, politik dan ekonomi.
·         Perubahan yang menyeluruh dan total adalah buah dari syahadat dengan memahami secara benar Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah. Kafir qurais dan pemuka-pemuka jahiliyah mengenal pasti arti implikasi Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah, sehingga mereka boleh membuat ramalan-ramalan keatas pengikut dan pembawa kalimat Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah. Mereka meramalkan bahwa islam akan menguasai dunia , islam dimusuhi oleh para raja dan sebagainya.
·         Kalimah Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah yang dipahami oleh muslim menjadi ruh dan inspirasi menggerakkan amal dan ibadah. Dengan syahadah pula kita dapat merubah peribadi-peribadi ke segala aspek kehidupan. Islam yang membawa panduan kehidupan secara keseluruhan akan mudah di simpulkan di dalam kalimah Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah. Dengan faham dan amalkan kalimah syahadah akan didapati perubahan-perubahan pada individu.
Dalil
·         Siroh nabawiyah
3.Islam yang kaafah
Syarah
·         Perubahan islam melalui pemahaman dan amalan syahadah akan membawa manusia kedalam perubahan yang menyeluruh di dalam seluruh kehidupan. Inqilab islam akan membawa pada perubahan menyeluruh dalam gerakan menuju pada islam yang kaafah. Islam kaafah seperti yang di kehendaki oleh Allah SWT. Memasuki islam secara menyeluruh berarti siap berhadapan dengan langkah syetan. Langkah syetan yang sistematik dengan hizbnya senantiasa membawa kepada kejahiliyaan dan menjauhkan diri dari islam kaafah. Islam kaafah berarti menerima semua aturan islam dan mengamalkan islam ke dalam kehidupannya.
Dalil
·         2:208; wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syetan; sesungguhnya syetan musuh bagi kamu yang terang nyata.
Ringkasan
·         Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah membawa makna inqilab islami yaitu perubaha secara total di dalam berbagai bidang misalnya bidang aqidah, ruh/kejiwaan, fikrah/pemikiran, syuur/perasaan/selera, tingkah laku, tsaqofah/pengetahuan, masyarakat. Semuanya membawa pada perubahan menyeluruh dalam gerakan menuju pada islam yang kaafah(2:208).

Posting Komentar