Kamis, 22 Mei 2014

Bila Mendengar Kokokan Ayam Jantan

 Bila Mendengar Kokokan Ayam Jantan 

938/1236. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu  'alaihi wasallam, bersabda.
إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا فسلوا الله من فضله وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان

"Bila engkau mendengar kokokan ayam jantan di waktu malam, maka sesungguhnya dia melihat malaikat. Jadi mohonlah anugerah kepada Allah. Apabila engkau mendengar suara keledai di waktu malam, maka ketika itu ia melihat syetan, sehingga berlindunglah dari syetan."

Shahih, di dalam kitab Ash-Shahihah (3183). [Bukhari, 59-Kitab Bad'ul Khalqi, 15- Bab Khairu Maalil Muslim Ghanamun. Muslim, 48-Kitab Adz-Dzikru wad-Duau, hadits 82].1

_________________
1 Kukatakan: pada keduanya (Asy-Syaikhaani) tidak terdapat lafazh: "Dari waktu malam (Minal Lail)". Ini tambahan yang ada dari riwayat sekelompok orang kepercayaan (Ats-Tsaqqaat) dalam hadits Abu Hurairah ini, dan dalam hadits Jabir yang telah lalu, seperti yang telah aku teliti dalam Ash-Shahihah sebuah tahqiq (penelitian) yang mungkin tidak anda dapatkan di tempat yang lain, anehnya Al Hafizh tidak mengisyaratkan dalam Fathul Baari pada tembahan yang penting ini sama sekali. Hal itu diikuti oleh pensyarah Al Jailani.

Posting Komentar