Senin, 19 Mei 2014

Kikir

Kikir


215/281. Dari Abu Hurairah berkata,
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Debu peperangan di jalan Allah dan asap neraka Jahanam tidak akan dapat bersatu di dalam perut seorang hamba selamanya. Kekikiran dan iman juga tidak dapat bersatu di dalam hati seorang hamba selamanya'."

Shahih, di dalam kitab Takrijul Misykah (3828). (Nasa'i, 25-Kitab Al Jihad, 8- Bab Fadhlu Man 'Amila Fi Sabilillahi 'Ala Qadamihi, Ibnu Majah, 24- Kitab Al Jihad, 9- Bab Al Khuruj Fin-Nafir, hadits 2774).
216/283. Dari Abdullah ibnu Rubai'ah berkata,
كنا جلوسا عند عبد الله- فذكروا رخلا فذكرمن خلقه- فقل عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه إن النطفة لتستقر في الرحم أربعين ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا
"Kami berkumpul bersama Abdullah -lalu mereka menyebutkan seseorang kemudian menyebutkan akhlaknya- lalu Abdullah berkata, 'Apakah kalian tahu, sekiranya kalian memotong kepalanya, apakah kalian mampu merubah akhlaknya sehingga kalian merubah bentuk tubuhnya? Sesungguhnya air mani berada di dalam rahim selama empat puluh malam, kemudian berubah menjadi darah. Dari segumpal darah berubah menjadi sekerat daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menulis rezekinya, akhlaknya, kesusahannya, atau bahagianya."'

Hasan, sanadnya mauquf, tetapi redaksi, "Sesungguhnya air sperma..,” dianggap hadits marfu', karena telah berubah menjadi shahih dengan dimarfu'kan di dalam kitab Al Irwa" (2143).

Posting Komentar