Rabu, 21 Mei 2014

Mengucapkan Salam kepada Pemimpin

              Mengucapkan Salam kepada Pemimpin 
780/l023. Dari Ibnu Syihab,

  أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة لم كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر من أول من كتب أمير المؤمنين فقال حدثتني جدتي الشفاء وكانت من المهاجرات الأول وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها قالت كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقدما المدينة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاص فقالا له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر فوثب عمرو فدخل على عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له عمر ما بدا لك في هذا الاسم يا بن العاص لتخرجن مما قلت قال نعم قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقالا لي استأذن لنا على أمير المؤمنين فقلت أنتما والله أصبتما اسمه وانه الأمير ونحن المؤمنون فجرى الكتاب من ذلك اليوم
"Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hismah, berkenaan dengan Abu Bakar yang menulis, Dari Abu Bakar khalifah Rasulullah, kemudian setelah itu Umar menulis: Dari Umar bin Al Khaththab khalifah Abu Bakar, siapakah orang yang pertama menulis amirul mukminin?" Lalu dia (Abu Bakar bin Sulaiman) berkata, "Nenek Saya Syaffa' pernah bercerita kepada Saya -nenek Saya termasuk dari wanita-wanita pertama yang hijrah, apabila Umar radhiallahu 'anhu masuk pasar maka beliau menemuinya (nenek)- dan berkata, 'Umar bin Al Khaththab pernah menulis (surat) kepada gurbernur Irak, "Utuslah kepada Saya dua orang laki-laki yang tabah dan cerdas, Saya akan bertanya kepadanya tentang Irak dan penduduknya."' Setelah itu gurbernur Irak mengutus kepadanya Laubaid bin Rabi'ah dan Addi bin Hatim kemudian keduanya datang di Madinah, lalu mendekamkan (mengistirahatkan) untanya di halaman masjid, lalu keduanya masuk ke dalam masjid dan bertemu denga Amru bin Al Ash, dan keduanya berkata kepada Amru, "Wahai Amru! mintakan izin bagi kami untuk menghadap Umar amirul mukminin. Lalu Amru melangkah masuk menghadap Umar seraya berkata, "Assalaamu 'alaika (Selamat semoga terlimpah pada engkau) wahai amirul mukminin!" kemudian Umar berkata, "Wahai Ibnu Al Ash, dari mana engkau dapatkan nama ini? Kata-kata yang engkau ucapkan benar." Amru berkata, "Ya." Setelah Lubaid bin Rabi'ah dan Addi bin Hatim tiba mereka berkata kepada Saya, "Mintakan izin bagi kami untuk menghadap amirul mukminin." Lalu saya berkata, "Demi Allah, engkau berdua benar dalam memanggilnya. Sesungguhnya dia adalah Amir dan kita adalah orang-orang mukmin." Jadi sejak hari itu mulailah penulisan (amirul mukminin)."

Shahih sanadnya.


781/1024. Dari Ubaidillah bin Abdullah berkata,

قدم معاوية حاجا حجته الأولى وهو خليفة فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله فأنكرها أهل الشام وقالوا من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين فبرك عثمان على ركبته ثم قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان فما أنكره منهم أحد فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام على رسلكم فإنه قد كان بعض ما يقول ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتن قالوا لا تقصر عندنا تحية خليفتنا فإني أخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير

"Mua'wiyah datang melaksanakan haji yang pertama kali ketika menjadi khalifah, kemudian Utsman bin Hunaif Al Anshari menghadap lalu berkata, 'Keselamatan dan rahmat Allah semoga terlimpah kepadamu wahai Amir. Lalu penduduk Syam mengingkarinya (ucapan) dan mereka berkata, 'Siapakah orang munafik ini yang menyingkat penghormatan amirul mukminin?' Kemudian Utsman bersila di atas lututnya dan berkata, 'Wahai amirul mukminin, sesungguhnya mereka mengingkari Saya sesuatu yang engkau lebih tahu daripada mereka. Demi Allah, Saya dahulu memberi penghormatan kepada Umar dan Utsman dengannya (seperti salam Saya tadi), dan tidak ada seorangpun dari mereka yang mengingkarinya.' Setelah itu Mua'wiyah berkata kepada penduduk Syam yang berbicara demikian tadi, 'Pelan-pelanlah kalian dahulu. Sesungguhnya kata penghormatan tersebut telah diucapkan oleh sebagian, tetapi penduduk Syam ketika terjadi fitnah tersebut berkata, "Bagi kami tidak ada penyingkatan penghormatan kepada khalifah." Sesungguhnya Saya mengira kalian semua wahai penduduk Madinah mengucapkan kepada Amil zakat: wahai Amir'."

Shahih sanadnya.


782/1025. Dari Jabir berkata,

دخلت على الحجاج فما سلمت عليه

"Saya   pernah   masuk  menghadap   Hajjaj,   dan  saya   tidak mengucapkan salam kepadanya."

Shahih sanadnya.


783/1026. Dari Tamim bin Hadzlam berkata,

إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة فجاءه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي فسلم عليه فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم فكرهه فقال السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم هل أنا الا منهم أم لا قال سماك ثم أقر بها بعد

"Sungguh Saya ingat orang yang pertama diberi salam dengan (panggilan) Al Amir di Kufah Mughirah bin Syu'bah pernah ke luar dari pintu Rahbah lalu datang seorang laki-laki dari Kindi -mereka mengira yaitu Abu Qarrah Al Kindi- lalu mengucapkan salam kepadanya seraya berkata, 'Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap padamu wahai Amir,’ maka Mughirah membencinya. Kemudian mengulang perkataannya, 'Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap padamu wahai Amir, apakah Saya dari mereka atau tidak?'! Simak berkata, 'Kemudian dia mengakuinya'."

Shahih sanadnya.

Posting Komentar