Senin, 19 Mei 2014

Orang yang Kandungan (Hamil)nya Keguguran

Orang yang Kandungan (Hamil)nya Keguguran 

114/153. Dari Abdullah (Ibnu Mas'ud) berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

  أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت

'Siapa di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintai dari hartanya?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah! tidak ada seorangpun di antara kami kecuali hartanya lebih dia cintai daripada harta warisnya.' Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, hartamu adalah apa yang engkau dahulukan dan harta warismu adalah apa yang engkau akhirkan."

Shahih di dalam kitab Ash-Shahihah (1486). (Tidak ada sedikitpun di dalam Kutubus-Sittah). Aku berkata, "Melainkan hadits ini hanya terdapat pada Al Bukhari, Kitabur-Raqa’iq, bab 12)."

115/154. Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,
ما تعدون فيكم الرقوب قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا

'Apa yang engkau maksud dengan Ar-Raqub?' Mereka menjawab, 'Ar-Raqub adalah orang yang tidak mempunyai anak' Rasulullah SAW bersabda, 'Bukan, tetapi Ar-Raqub adalah orang yang tidak memberikan sesuatu untuk anaknya.'

Shahih, (Muslim, 45- Kitab Al Birru wash-Shilatu wal Adah, hadits 106)
116/155. Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

ما تعدون فيكم الصرعة قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال فقال لا ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب

'Apa yang engkau maksud dengan seorang yang kuat?' Mereka menjawab, 'Mereka orang-orang yang tidak dapat dikalahkan oleh pegulat-pegulat lain.' Lalu Nabi menjawab, 'Bukan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah."'

Shahih, (Muslim, 45- Kitab Al Birru wash-Shilatu wal Adab, hadits 106).

Posting Komentar