Rabu, 28 Januari 2015

HAKEKAT MENUSUK DIRI DENGAN BATANG BESIHAKEKAT MENUSUK DIRI DENGAN BATANG BESI

      Menusuk diri dengan batang besi adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Rasululloh dan para sahabatnya. Kalaupun perbuatan ini membawa kebaikan niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Tetapi itu perbuatan para ahli tasawwuf dan ahli bid’ah. Sungguh saya telah menyaksikan ketika para ahli tasawwuf berkumpul di masjid, mereka memukul terbang sambil menyanyikan lagu ini :
هات كاس  الراح         واسقنا الأقداح
      “Bawah ke sini gelas arak isilah gelas ini untuk saya.”
      Mereka tidak merasa malu menyebut arak dan gelas yang diharamkan itu di baitullah (masjid), kemudian mereka memukul terbang (rebana) dengan keras seraya meminta pertolongan kepada selain Allah dengan teriakan :
     يا جداه   Hai kakek
      Demikianlah terus-menerus mereka perbuat sehingga datang syaitan-syaitan kepada mereka. Kemudian salah satu dari mereka melepas bajunya, mengambil sebatang besi yang tajam lalu menusukkannya ke dalam perutnya. Setelah itu salah satu dari mereka berdiri mengambil kaca lalu dipecahkannya lantas dikunyah-kunyahnya dengan giginya.
      Saya berkata dalam hati Kalau memang benar apa yang mereka perbuat, mengapa mereka tidak berperang melawan orang yahudi yang telah menjajah negara kita dan membunuh anak-anak kita. Pekerjaan semacam ini sebenarnya dibantu oleh setan-setan yang berada di sekeliling mereka dan memang mereka sudah berpaling dari dzikir kepada Allah, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah ketika mereka memohon bantuan kepada selain Allah yaitu yang disebut sebagai kakek mereka, sesuai firrman Allah I :
] ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين  وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون [
“Baragsiapa berpaling dari peringatan Dzat Yang Maha Pemurah (Al-Qur’an) Kami ikatkan dengannya syaitan,  maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan kebenaran dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.” (Az-Zumar : 36-37).
     
Tidak aneh kalau syaitan-syaitan itu membantu mereka karena Nabi Sulaiman sendiri pernah ditawari jin bantuan untuk membawa singgasana Ratu Balqis, seperti dalam firman Allah :
] قال عفرت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي أمين [
“Maka berkata ifrit dari golongan jin : Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya.” (An-Naml : 39).
     
Masalah menusuk diri dengan batang besi bukan hanya dilakukan oleh ahli tasawwuf, tetapi juga dilakukan oleh orang kafir. Orang yang pernah berkelana ke India, seperti Ibnu Batutah, pernah menyaksikan sendiri bahwa orang Majusi juga malakukan perbuatan itu padahal mereka orang kafir. Jadi masalahnya bukan kekeramatan atau kewalian, tetapi hal perbuatan syaitan yang berkumpul di arena musik dan nyanyi, sebab pada umumnya orang yang berbuat demikian, adalah orang yang berbuat maksiat, bahkan terang-terangan melakukan perbuatan syirik seperti meminta kepada kakek mereka yang sudah meninggal. Bagaimana orang seperti ini dapat digolongkan sebagai wali dan orang yang mempunyai karomah?  Allah berfirman :
] ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  الذين آمنوا وكانوا يتقون [
“Ingatlah sesunguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kehawatiran bagi mereka dan tidak pula bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertaqwa.” (Yuus : 62-63).
     
Jelaslah bahwa wali itu ialah orang yang mu’min yang hanya memohon pertolongan kepada Allah saja dan selalu bertaqwa, jauh dari perbuatan maksiat dan syirik, yang kadang-kadang diberikan karomah oleh Allah tanpa diminta dan diperlihatkan kepada manusia.

Posting Komentar