Rabu, 21 Mei 2014

Bila Seseorang Berkata,"Apa Saya (Boleh)Masuk?" Sedangkan Dia Belum Mengucapkan Salam

 Bila Seseorang Berkata,"Apa Saya (Boleh)Masuk?" Sedangkan Dia Belum Mengucapkan Salam 

826/1084.   Dari   seorang,   dari  bani   Amir   datang   kepada   Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata,

جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية اخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل فإنه لم يحسن الاستئذان قال فسمعتها قبل أن تخرج الي الجارية فقلت السلام عليكم أأدخل فقال وعليك ادخل قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت فقال لم آتكم إلا بخير أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات وتصوموا في السنة شهرا وتحجوا هذا البيت وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه قال لقد علم الله خيرا وان من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس لا يعلمهن إلا الله ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت


"Apa Saya (boleh) masuk?" Nabi memerintahkan kepada seorang sahaya (perempuan), "Keluarlah engkau, lalu katakan kepadanya, 'ucapkanlah Assalaamu'alaikum. Apakah Saya (boleh) masuk?' Karena dia tidak mengerti tata cara meminta izin."' Dia berkata, "Bahwa Saya mendengarnya sebelum jariyah (sahaya perempuan) tersebut ke luar menemaniku, lalu Saya ucapkan, 'Assalaamu'alaikum, bolehkah Saya masuk?'" Lalu dijawab, "Wa 'alaik, masuklah." Dia berkata, "Lalu Saya masuk dan bertanya, "Apa (risalah) yang engkau bawa?," Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Saya tidaklah diutus kepada kalian kecuali dengan membawa kebaikan. Saya datang agar kalian menyembah Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, juga agar kalian meninggalkan penyembahan terhadap Laata dan Uzza, menunaikan shalat lima waktu sehari semalam, berpuasa sebulan dalam setahun, berhaji ke rumah ini (Ka'bah), dan mengambil harta dari orang kaya di antara kalian untuk kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara kalian."
Dia menceritakan, "Saya berkata kepadanya, 'Apakah ada suatu yang tidak engkau ketahui?' Jawab Nabi, 'Allah telah mengajarkan kebaikan, dan sungguh ada ilmu yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Lima hal yang tidak diketahui kecuali Allah yaitu, (Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati) [Qs. Luqmaan (31): 34]."'

Shahih, di dalam kitab Ash-Shahihah (819). [Abu Daud, 40-Kitab Al Adab, 127- Bab fil Isti'dzaan, hadits 5177].I

________________
1   Saya katakan, "Dalam Abu Daud tidak terdapat perkataan, 'Lalu Saya berkata: Apa yang engkau bawa'   dan seterusnya. Hadits ini pada Abu Daud dari jalan Ibnu Abu Syaibah, dan ini dalam kitab Al Mushannaf (8/606/5724), dan diriwayatkan Ahmad (5/368-369) dengan lengkap.

Posting Komentar