Minggu, 25 Mei 2014

TIDAK SAH AQIQAH SESEORANG YANG BERSEDEKAH DENGAN HARGA DAGING SEMBELIHANNYA SEKALIPUN LEBIH BANYAK
TIDAK SAH AQIQAH SESEORANG YANG BERSEDEKAH DENGAN HARGA DAGING SEMBELIHANNYA SEKALIPUN LEBIH BANYAK  

Al-Khallah pernah berkata dalam kitabnya: “Bab Maa yustahabbu minal aqiqah wa fadhliha ala ash-shadaqah”: “Kami diberitahu Sulaiman bin Asyats, dia berkata Saya mendengar Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang aqiqah: “Mana yang kamu senangi, daging aqiqahnya atau memberikan harganya kepada orang lain (yakni aqiqah kambing diganti dengan uang yang disedekahkan seharga dagingnya) ? Beliau menjawab: “Daging aqiqahnya.” [Dinukil dari Ibnul Qayyim dalam “Tuhfathul Maudud” hal.35 dari Al-Khallal]
Penulis berkata: “Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya bershadaqah dengan harga (daging sembelihan aqiqah) sekalipun lebih banyak, maka aqiqah seseorang tidak sah jika bershadaqah dengan harganya dan ini termasuk perbuatan bidah yang mungkar! Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad صلي الله عليه وسلم.”


>
Posting Komentar