Selasa, 20 Mei 2014

Tidak Tergesa-gesa dalam Melaksanakan Sesuatu

 Tidak Tergesa-gesa dalam Melaksanakan Sesuatu 453/583. Dari Al Hasan Al Bashri,

أن رجلا توفى وترك ابنا له ومولى له فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه فقال له جهزنى أطلب العلم فجهزه فأتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك فقال حضر منى الخروج فعلمنى فقال اتق الله واصبر ولا تستعجل قال الحسن في هذا الخير كله فجاء ولا يكاد ينساهن إنما هن ثلاث فلما جاء أهله نزل عن راحلته فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة وإذا امرأته نائمة قال والله ما أريد ما أنتظر بهذا فرجع إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ السيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل فرجع فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا فرجع إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره فرجع إليه فلما قام على رأسه استيقظ الرجل فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وساءله قال ما أصبت بعدي قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا أصبت والله بعدك أنى مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك

Bahwa seseorang wafat dengan meninggalkan anak dan budak yang dimerdekakannya (maula). Lalu dia berwasiat kepada maulanya agar mengurus anaknya. Kemudian maula tersebut tidak teledor dalam melaksanakan wasiat sehingga dia dewasa dan dinikahkan olehnya. Satu hari anak tersebut berkata kepada maula bapaknya, "Persiapkanlah saya mencari ilmu" Kemudian maula itu menyiapkan (kebutuhan)nya. Lalu dia mendatangi seorang ulama kemudian bertanya kepadanya. Ulama itu berkata, "Apabila kamu ingin pergi maka katakanlah kepada saya, niscaya saya akan mengajarimu. Lalu anak tersebut berkata, "Saya ingin keluar, maka ajarilah saya." Ulama itu berkata, "Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, dan jangan tergesa-gesa."

Al Hasan berkata, "Dalam masalah ini terdapat semua kebaikan. Lalu anak menghafalnya dan dia hampir tidak melupakannya, dan itu hanya tiga hal. Tatkala dia tiba di rumahnya, dia turun dari binatang tunggangannya. Namun ketika dia masuk kerumah, tiba-tiba dia melihat seseorang yang tidur yang jauh dari seorang wanita, yang ternyata istrinya sedang tidur! Dia berkata, 'Demi Allah! Saya tidak akan menunggu dengan masalah ini.' Lalu dia kembali ketunggangannya. Tatkala dia ingin mengambil pedangnya dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, dan jangan tergesa-gesa' lalu dia kembali. Ketika dia berdiri di atas kepalanya, dia berkata, 'Saya tidak menunggu sedikitpun dengan hal ini'. Lalu dia kembali ketunggangannya, tatkala dia ingin mengambil pedangnya dia mengingat kata tersebut, lalu balik kembali lagi. Tatkala dia berdiri di atas kepalanya, orang yang tidur tersebut terbangun. Ketika dia melihatnya, maka dia melompat kepadanya lalu dia merangkulnya dan menciumnya serta saling bertanya kepadanya seraya berkata, 'Apa yang engkau dapatkan setelah saya'. Dia (anak tersebut) menjawab, 'Demi Allah, setelah kamu saya mendapatkan kebaikan yang banyak. Demi Allah, setelah kamu saya mendapatkan bahwasanya saya berjalan pada malam hari di antara pedang dan di antara kepalamu tiga kali, lalu ilmu yang saya dapatkan menghalangi saya dari membunuh kamu."'

Hasan sanadnya.

Posting Komentar